Документи КГБ про полеглих повстанців із села Березина Миколаївського району на Львівщині

Нещодавно,  на  сайті ptaha.info  з’явилась публікація  “Документи КГБ про полеглих повстанців із села Березина Миколаївського району на Львівщині”, що стосується діяльності  пiдпiлля ОУН-УПА в  нашому селі. В статті містяться довідки КГБ про вбитих повстанців вихідців з Березини.

Весь тест статті:

Нацiонально-визвольна боротьба нашого народу 1940 — 1960 рокiв, яку очолила Органiзацiя Українських Нацiоналiстiв, була масовою та всеохоплюючою. За роки нерiвного протистояння росiйсько-бiльшовицькiй каральнiй системi загинули тисячi, десятки, сотнi тисяч учасникiв збройного пiдпiлля ОУН та УПА.

Гинули стрiльцi та старшини УПА, бойовики Самооборонних Кущових Вiддiлiв, члени теренової сiтки, симпатики ОУН чи й просто рядовi мирнi жителi, якi повсякденно допомагали українським патрiотам. Об’єднаними силами вони стали на шлях боротьби за Українську Самостiйну Соборну Державу.
На жаль, на 23-й рiк iснування незалежної Української держави ми маємо ще надто мало iнформацiї про цю героїчну боротьбу, а особливо про час та мiсце загибелi учасникiв збройного пiдпiлля ОУН.
Усвiдомлюючи те, наскiльки важливою для близьких та рiдних, краєзнавцiв (активно працює над дослiдженням збройної боротьби ОУН-УПА на Миколаївщинi iсторик Роман Сколоздра), усiх зацiкавлених читачiв є iнформацiя про кожного зокрема учасника збройної боротьби ОУН-УПА, варто оприлюднити низку дотичних документiв iз архiву СБУ.
Наведенi джерела стосуються с. Березина Миколаївського району Львiвської областi. Це довiдки лише про невелику групу вихiдцiв iз цього населеного пункту, якi поклали свої буйнi голови на священний вiвтар боротьби за майбутнє українського народу, за Богом визначене йому мiсце пiд сонцем волi.

Довідка
Видана Миколаївським райапаратом УКДБ у Львiвськiй областi в тому, що перебували в бандоунiвському пiдпiллi та лiквiдованi оперативно-вiйськовими групами як бандити ОУН наступнi особи: Лютий Дмитро Іванович, 1914 року народження, уродженець села Березина Миколаївського району Львiвської областi, бандитська кличка «Карась», вбитий у листопадi 1947 року. Любiнський Антон Іванович, 1920 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Шелест», вбитий 10 листопада 1947 року. Лавро, а не Лаврiв, Микола Михайлович, а не Петрович, 1921 року народження, уродженець с. Березина, бандитська кличка «Деревняк», вбитий 28 квiтня 1948 року. Дедишiн Михайло Миколайович, 1927 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Ящiрка», вбитий 28 квiтня 1948 року. Фiковський Андрiй Ільїч, 1922 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка не вiдома, вбитий 4 лютого 1946 року. Лавро, а не Лаврiв, Михайло Михайлович, 1924 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Дунай», вбитий 5 вересня 1948 року. Борiсовський Іван Михайлович, 1927 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Ізе», вбитий 4 лютого 1946 року. Лютий Михайло Іванович, 1927 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Сокiл», вбитий 1 травня 1948 року. Панькiв Іван Микитович, 1915 року народження, уродженець села Верин Миколаївського району, бандитська кличка «Явiр», був сотенним, а потiм керiвником охоронної боївки Львiвського крайового проводу ОУН, вбитий 10 травня 1950 року. Данькiв Микола Олексiйович, 1908 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Юб», вбитий 6 вересня 1949 року. Любiнський Олексiй Васильович, 1926 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Борис», вбитий 3 травня 1950 року. Майкут Іван Іванович, 1924 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Сосна», вбитий 1 травня 1948 року. Маршалок Євген Михайлович, 1922 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Спартак», вбитий 3 листопада 1947 року. Любiнський Петро Павлович, 1922 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Гайдамака», вбитий 3 листопада 1947 року. Затварницький Володимир Петрович, 1926 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Скала», вбитий 12 квiтня 1949 року. Шiманський Володимир Васильович, 1926 року народження, уродженець села Березина, бандитська кличка «Хмара», вбитий 29 березня 1948 року.
Довідка

Зас. УПОВНОВАЖЕНОГО УКДБ ПРИ РМ УРСР У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В МИКОЛАЇВ СЬКОМУ РАЙОНІ підполковник /Сєрьогін/ 2.02.1960 р. *** Видана Миколаївським райапаратом УКДБ у Львiвськiй областi в тому, що перебували в бандоунiвському подпiллi та лiквiдованi як бандити ОУН наступнi особи: Шамота Іван Миколайович, 1920 року народження, уродженець селища Роздiл, Миколаївського району, бандитська кличка «Крига», вбитий у травнi 1949 року. Гудима Євген Іванович, 1927 року народження, уродженець села Березина Миколаївського району, бандитська кличка «Бук», вбитий у квiтнi 1948 року
Зас. УПОВНОВАЖЕНОГО УКДБ ПРИ РМ УРСР У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В МИКО- ЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ підполковник /СєрьогІн/ 2.02.1960 р *** Видана апаратом УКДБ при РМ УРСР у Львiвськiй областi в Миколаївському районi в тому, що Гладiй Михайло Михайлович, 1925 року народження, уродженець с. Держiв, Миколаївського району, /колишньої Дробицької/ Львiвської областi дiйсно перебував в бандi ОУН, мав оунiвську кличку «Хмара», в пiдпiллi займав становище керiвника сiльської бандгрупи. 8 серпня 1945 року пiд час проведення чекистсько-вiйськової операцiї в районi села Крупске, Миколаївського району Гладiй М.М. був вбитий, як бандит ОУН. Зас. УПОВНОВАЖЕНОГО УКДБ ПРИ Р АДІ МІНІСТРІВ УРСР У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБ- ЛАСТІ В МИКОЛАЇВСЬКОМУ РАЙОНІ підполковник /Сєрьогін/ 30 січня 1960 року.

Закiнчуючи це повiдомлення, усвiдомлюю, що в ньому можуть бути прогалини i неточностi. Тому висловлюю прохання до всiх, кому щось вiдомопро дiяльнiсть збройного пiдпiлля ОУН –УПА на теренах Львiвської областi або й iнших мiсцевостей, надсилати iнформацiю на адресу: 79038, Михайло Романюк, вул. Пасiчна, 73, кв. 4, м. Львiв, або електронною поштою Е-mail: mikemc@ LITech.lviv.ua Всi Вашi рукописи будуть переданi до архiвного фонду No 262 (Органiзацiя Українських Нацiоналiстiв i Українська Повстанська Армiя), який створений i постiйно збагачується у Вiддiлi рукописiв Львiвської наукової бiблiотеки iм. В.Стефаника НАН України. Отже, жодна цiнна iнформацiя не пропаде, а збережеться для iсторiї i рано чи пiзно буде використана нашою нацiональною наукою. Михайло РОМАНЮК, м. Львів, 27 квітня, 14-15 травня 2002 р.

 

Джерело: http://ptaha.info/

0
Знаходиться в: З історії села

Інші новини з Березини :

Новини партнерів:
Loading...   Новини cпорту:Сайт села Березина | Миколаївський район Львівська область © 2008 - 2017
При використанні матеріалів гіперпосилання на http://www.berezyna.inf.ua/ обов'язкове!
За достовірність інформації, яку розміщено на сайті, відповідальність несе її автор. Відповідальність за зміст рекламної інформації несе рекламодавець.
| RSS ATOM | RSS FEED | RSS2.0 |